Corona-toeslag

Corona-toeslag: Sinds de uitbraak van het coronavirus nemen wij als praktijk extra maatregelen om uw gezondheid en veiligheid te waarborgen. Mocht u de afgelopen maanden een bezoek aan de praktijk hebben gebracht, dan heeft u ongetwijfeld gemerkt dat wij extra beschermingsmiddelen dragen en dat wij de regels omtrent hygiëne en infectiepreventie nog verder hebben aangescherpt. Op deze wijze hebben wij ervoor gezorgd dat u met een gerust hart naar de mondhygiënist kunt. En van deze mogelijkheid maken dan ook vele patiënten gebruik. Het zal u niet verbazen dat al deze maatregelen extra kosten met zich meebrengen. Een doosje mondkapjes is bijvoorbeeld gestegen van € 5 euro per 50 stuks naar € 36 voor hetzelfde doosje en voor iedere patiënt nemen wij een nieuw mondkapje, ook hebben wij geïnvesteerd in een goede luchtreiniger en face-shields. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft daarom besloten dat mondzorgverleners vanaf 1 aug. t/m 31 okt. 2020 een toeslag mogen declareren van € 4.26 (code C88) als tegemoetkoming voor deze extra kosten door de corona-uitbraak. Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in de meeste gevallen vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar wordt deze toeslag altijd vergoed. 

Verder willen wij u nog wijzen op de nog altijd geldende Covid-19 aanpassingen:

  • U bent welkom, mits u de afgelopen 24 uur  géén symptomen heeft zoals: hoesten, niezen, neusverkouden, benauwdheid, keelpijn of lichte koorts of indien één van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft;         
  • indien u in afwachting bent van uw PCR-Covid-19 testuitslag;                                                                                                                                                                                                                     
  • Als u uit een oranje gebied komt, dan graag uw afspraak tot minimaal 10 dagen na thuiskomst te verzetten;                                                                                                                                   
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;
  • Geen handen schudden en hoesten/niezen in de elleboog.                                                                                                                                                                                                                           
  • Voor de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen met een 1% oplossing waterstofperoxide.                                                                                                                                                   
  • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Met een hartelijke groet van uw mondhygiënisten Lia en Gerrita