Afspraak maken

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak, die ongeveer 1 uur duurt, geven wij u uitgebreide voorlichting om uw mond zo goed mogelijk te verzorgen. Wij stellen u enkele korte vragen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne. Daarna doen we een mondonderzoek. Als we alle gegevens hebben verzameld, kunnen we een behandelplan op maat maken met daarbij de te verwachten kosten. Als u instemt met het behandelplan, dan kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt voor de kwalitatief hoogwaardige behandeling, toegespitst op uw persoonlijke behoefte.

Graag meenemen naar uw eerste bezoek:

  • geldig legitimatiebewijs,
  • verzekeringspasje,
  • eventueel de verwijzing van de tandarts,
  • de ingevulde medische vragenlijst, met medicijnlijst.
Afspraak

Wij reserveren speciaal tijd voor u on onze agenda. Het niet nakomen van de afspraak is daarom voor ons erg vervelend. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ons minimaal 2 dagen vooraf te laten weten als u verhinderd bent. Niet nagekomen afspraken of niet op tijd geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. 

Afspraakherinnering via sms of e-mail:

Onze service bestaat ook uit het automatisch herinneren aan uw afspraak d.m.v. en sms of e-mail. Het is daarom belangrijk dat uw juiste mobiele telefoonnummer of e-mailadres bij ons bekend is. Dit is alleen een reminder. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak. Mocht u geen herinnering ontvangen hebben dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat, maar neem in dit geval contact op met ons op. Let op: Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorzorgsmaatregelen voor de behandeling

Wanneer u een nieuwe hartklep heeft, dan heeft u voorafgaand aan de behandeling een antibiotica profylaxe nodig.

Wanneer u bloedverdunners slikt, moet u voorafgaand aan de behandeling met uw de trombosedienst overleggen over het gebruik van de bloedverdunner.

Heeft u een koortslip die zich in het blaasjesstadium bevindt, annuleer dan uw afspraak. De kans op besmetting is groot.

Meldt ook altijd wanneer u een besmettelijke ziekte onder de leden heeft, zoals ziekte van pfeiffer, hepatitis of hiv. We kunnen dan eventueel aanvullende voorzorgs-maatregelen nemen.