Afspraak maken

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak, die ongeveer 1 uur duurt, geven wij u uitgebreide voorlichting om uw mond zo goed mogelijk te verzorgen. Wij stellen u enkele vragen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne/behandeling. Daarna doen we een mondonderzoek. Als we alle gegevens hebben verzameld, kunnen we een behandelplan op maat voor u maken met daarbij de te verwachten kosten. Als u instemt met het behandelplan, dan maken we vervolgafspraken voor de kwalitatief hoogwaardige behandeling, toegespitst op uw persoonlijke behoefte.

Graag meenemen naar uw eerste bezoek:

  • geldig legitimatiebewijs,
  • eventueel de verwijzing van de tandarts,
  • de ingevulde medische vragenlijst, met medicatieoverzicht.
Niet nagekomen afspraak

Wij reserveren speciaal tijd voor u in onze agenda. Het niet nakomen van de afspraak vinden wij daarom erg vervelend. Wij verzoeken u dan ook om ons minimaal 2 dagen (48 uur) vooraf te laten weten als u verhinderd bent. Niet nagekomen afspraken of niet op tijd geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. Komt u 3 x niet opdagen op de gemaakte afspraak zonder geldige reden, dan wordt u uitgeschreven.  

Afspraakherinnering via e-mail:

Onze service bestaat uit het automatisch herinneren aan uw afspraak d.m.v. een e-mail een week voor de afspraak en een dag voor de afspraak. U heeft hierdoor voldoende tijd om uw afspraak evt. te verzetten, als deze afspraak u niet uitkomt. Het is belangrijk dat uw juiste mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres bij ons bekend is. NB: Dit is alleen een reminder. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak. Mocht u geen herinnering ontvangen hebben, dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Neem in dit geval contact op met ons op. Let op: Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorzorgsmaatregelen voor de behandeling

Wanneer u een nieuwe hartklep heeft, dan heeft u voorafgaand aan de behandeling een antibiotica profylaxe nodig.

Wanneer u bloedverdunners slikt, moet u voorafgaand aan de behandeling met uw de trombosedienst overleggen over het gebruik van de bloedverdunner.

Heeft u een koortslip die zich in het blaasjesstadium bevindt, annuleer dan uw afspraak. De kans op besmetting is groot.

Meldt ook altijd wanneer u een besmettelijke ziekte onder de leden heeft, zoals ziekte van pfeiffer, hepatitis of hiv. We kunnen dan eventueel aanvullende voorzorgs-maatregelen nemen.