Wat is een paro-assistent?

De paro-assistent heeft een opleiding gevolgd om zelfstandig handelingen te verrichten. Ze beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude voor het uitvoeren van een paro-behandeling bij patiënten met PPS2. Daarbij beschikt zij over de competenties voor het behandelen van patiënten die zich in de nazorgfase bevinden. Ze werkt aan de zorg voor een verbeterde mondhygiëne en daardoor een gezonder tandvlees en een schone mond (door middel van instructie geven en tandsteen verwijderen). Ze mag tot een bepaalde diepte onder het tandvlees komen. Zit het tandsteen dieper dan 6 mm, dan wordt u doorverwezen naar een mondhygiënist.

De paro-assistent werkt op maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend in onze praktijk.