meer aandacht voor mondverzorging bij kwetsbare ouderen

Campagne: meer aandacht voor mondverzorging bij kwetsbare ouderen
In Nederland verdient de mondverzorging bij kwetsbare ouderen extra aandacht. Reden
voor de stichting de Mond Niet Vergeten! om een voorlichtingscampagne te starten. Deze
campagne richt zich direct op ouderen en hun mantelzorgers.
De campagne is veelzijdig en bestaat oa uit radiocommercials, social media advertenties
om te ontdekken of de mondverzorging van een naaste extra aandacht verdient. En zo ja,
hoe u daarbij kunt helpen.
De campagne loopt van 18 oktober tot half december.
Over de stichting De Mond Niet Vergeten!
De stichting De Mond Niet Vergeten! is in 2018 opgericht en zet zich in om de
mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is
het initiatief van 3 organisaties, namelijk de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van
Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse
Tandprothetici (ONT).